پمپ پره ای متغیر - PVL340 / ATOS

‎ریال125٬000٬000
بدون مالیات

پمپ  واریابل  (متغیر)  40  سی سی       پره ای
ایتالیا  ATOS

PVL-340