پرشرکنترل، 1/2، سوپاپ‌دار، 15 تا 70 بار، کانتربالانس - CounterBalance / دوپلماتیک (DUPLOMATIC)

‎ریال0
بدون مالیات
U3-P5-C/20