پرشرکنترل، 1/2، سوپاپ‌دار، 35 تا 140 بار، کانتربالانس - CounterBalance / دوپلماتیک (DUPLOMATIC)

‎ریال0
بدون مالیات
U3-P6-C/20